Brežuljci i priobalje

UZVISINE

Kao što smo napomenuli Štinjan je nastao na uzvisinama iznad sjevernog dijela pulske luke. U samom Štinjanu i oko njega izdvajamo nekoliko uzvisina:

Nad morem od smjera Pule prema Fažani:
Karboner (Carbonieri) 32 m
Munida (Monetta, Picco) 48m
Debeljuh, Brdina (Grosso) 64m
Špeh (Spicco) 44m
Proština (Cristo) 47m
Turulu  28m

U centru i zaleđu:
Štinjan (Župa i Placa) 40-45m
Kašćuni (Castion) 42m
Gon 57m
Kaštelir (Castellier) 45m

UVALE, POLUOTOCI i OTOCI


Štinjansko priobalje je dosta razvedeno.
Krenuvši od granice Štinjana sa ostatkom Pule nailazimo na slijedeće uvale, poluotoke i otoke:
Uvala Mulimenti (Valle Spini),
Poluotok Monumenti
Otok Katarina (spojen mostom sa Monumentima)
Uvala Ježinci (V. Canolinenti)
Rt Žunac ( Punta Zonchi)
Uvala Žunac (V.Zonchi)
Rt Debeljuh (P. Grosso)
......Punta della Fondamenta
Uvala Štinjanska draga (V.Maggiore)
Poluotok Proština (Monte Cristo)
Rt Proština (Punta Cristo)
Uvala ..... (V.Cuf(t))
Rt Puntižela (P.Puntisela)
Uvala... (V.Salbuni  )
I zadnja
Uvala... (V Ronzi) na granici sa Valbandonom
Tu su i dva otoka iz brijunskog arhipelaga: Kotež (Kozada) i Sv. Jerolim.

Molimo poznavaoce / starosjedioce da nam jave eventualne pogreške u nazivima kao i eventualne dodatne podatke o štinjanskim zemljopisnim karakteristikama.