HIDROBAZA - neuređena obala sa ostacima vojnih objekata
Hidrobaza - devastirani vojni objekti
Hidrobaza - devastirani vojni objekti

Ukoliko se pješačkom stazom spustite sa Turulu-a ili se dovezete - došećete asfaltiranim prometnicama koje vode u autokamp Puntižela, naići će te na nekoliko stotina metara dugu "poljanu" obraslu niskim rastlinjem, ponekim borom i nizom popločanih platoa.

Ti platoi zajedno s nekoliko ruševina čine ostatke nekadašnje Hidrobaze - pristaništa i spremišta za hidroavione koje su tridesetih godina prošlog stolječa izgradili talijanski okupatori.

Danas cijelu zaravan koriste Puljani i Štinjanci za šetnju, odmor, roštiljade prilikom blagdana i lijepih vikenda, na najvećem popločanom platou vozačku vještinu savladale su tisuće Puljana....

Plaža je prilično neuređena ali je mnogi posjećuju zbog pogodnog priobalja, lakog pristupa, blizinu hladovine  i parkirnih mjesta. Na obali se susreću tragovi rampi za izvlačenje aviona, nakon kojih livadu presijecaju ostaci šina po kojima su avioni transportirani do, danas nepostoječih, hangara (ostali su samo popločani podovi). Šetnju Hidrobazom završavate pokraj lučice koju koristi štinjansko sportsko-ribolovno društvo a potom ulazite u autokamp Puntižela.