Javne ustanove, neprofitne udruge
Osnovna škola
Zgrada osnovne škole u Štinjanu

Na ovim stranicama objavljivati ćemo informacije o javnim ustanovama, neprofitnim udrugama i ostalim tkzv. društvenim subjektima koji djeluju u našem mjestu.

Ukoliko budemo na vrijeme informirani objavljivati ćemo najave raznih događaja u organizaciji tih subjekata kao i reportaže sa njihovih redovnih i posebnih aktivnosti - manifestacija, priredbi, utakmica.