10.05.2022. 20:18 Starost: 17 days

Štinjanci na visokim gradskim pozicijama

Autor/ica: Bojan Vuk

Novi direktori Herkulanee i Pragrandea su Štinjanci

Robi Fuart

Robi Fuart

Kristijan Benčić

Kristijan Benčić

Mario Peruško

Mario Peruško

Odbojka pred školom i na cesti

Odbojka pred školom i na cesti

Nedavno su nakon natječaja (i naravno nakon gradskih izbora) postavljena dva nova direktora veoma važnih gradskih komunalnih poduzeća. Robi Fuart postavljen je za direktora Herkulanee, a Kristijan Benčić za direktora Pragrandea, oba su Štinjanci. Smeće, okoliš i odvodnja su sad pod "našom kontrolom", valjda će se uskoro vidjeti i neki rezultati u našem zapuštenom mjestu (i dalje se uz novogradnje rade septičke jame, okoliš je prilično neuredan, trava na javnim površinama i uz njih nepokošena.......)
U Pulasportu je novi direktor Mario Peruško koji je u svom prošlom mandatu na tom mjestu bio odličan suradnik Nogometnom klubu Štinjan. Nadamo se nastavku te suradnje i većim izdvajanjima za sportsku infrastukturu - dovoljno je spomenuti da u Štinjanu nema ni jednog rukometnog (malonogometnog), košarkaškog ni odbojkaškog igrališta, školska djeca se igraju u dvorištu pored najprometnijeg mjesnog raskršća. Novi gradonačelnik je upoznat sa time, na susretu s mještanima je obećao da će se ubrzo nešto napraviti po tom pitanju..... živi bili.....