16.02.2023. 23:13 Starost: 1 year

GRAD(i)MO 2

Autor/ica: Bojan Vuk

Gradonačelnik drugi puta sa mještanima u MO

Gradonačelnik u MO 2

Gradonačelnik u MO 2

Kao što je planirano Gradonačelnik se nakon mjesec dana ponovo susreo sa Štinjancima u prostorijama MO te potvrdio da će to činiti svaki mjesec.
Bilo je manje prisutnih, kraće je trajalo. Osim nekoliko mještana koji nisu prisustvovali prošlom sastanku ostali nisu ništa pitali. I nova pitanja odnosila su se na komunalne probleme: voda, rasvjeta, kanalizacija, oborinska odvodnja, ceste, smeće....a bilo je i riječi i o divljim svinjana.
Pitanja su praktički iscrpljena, nova se mogu očekivati samo za još koju nespomenutu ulicu, ali sa istim problemima.
Za ponedjeljak je najavljen sastanak sa direktorima pulskih komunalnih poduzeća na kojem bi se mještani trebali informirati o projektu Pula sjever koji se stalno spominje kao "spasilac" koji će riješiti većinu problema. Živi bili pa vidjeli. Dok se taj projekt realizira biti će izgrađeno još stotine kuća (apartmanskih, vikendica...) koje će na neuređenim prostorima donijeti iste probleme koji se sada spominju.

Reportaža na Istra24