Javne prometne ustanove

NAJBLIŽE BENZINSKE PUMPE

Veli Vrh                      tel/fax: 052 534 517

Fažana                        tel: 052 521 125   

 

LOKALNI SAOBRAĆAJ            

Pulapromet                 Info tel: 060 352 352            (lokalni autobusi)

Taksi                          052 223228

Pulaparking                 tel: 052 210 470, fax: 052 210 501

 

MEĐUGRADSKI / MEĐUNARODNI SAOBRAĆAJ

Autobusni kolodvor          052 502997, prodaja karata 500 012, info 060 30 40 90

Željeznički kolodvor         052 541733

Aerodrom                       052 530105

Lučka kapetanija             052 222037

 

 

Lučka uprava               tel: 052 383 160, fax: 052 383 162