Najbliže banke, bankomati, pošte i ostalo

Kako tih ustanova u Štinjanu nema preporučujemo najbliže

BANKE

OTP u Fažani              tel. 062 201 802, fax.:  052 521 156

                               radno vrijeme 08-14, subota 08-12

Najbliži bankomati su:

U Štinjanu                  OTP, HPB (zgrada Mjesnog odbora, Selo 2.)

U Fažani                     OTP (Riva) PBZ (Miracolo) ZABA (Miracolo)

Na Puntiželi                OTP (na recepciji)

Na Velom Vrhu            OTP (Puljanka)

 

POŠTE

Jedini poštanski sandučić je na zgradi Mjesnog odbora.

Pošta Veli Vrh             tel.: 052 534 785, radno vrijeme 08.00-14.30, utorkom do 17.00

Pošta Fažana               tel.: 052 521 026, radno vrijeme 08.00-15.00, utorkom do 17.00

 

TURISTIČKA ZAJEDNICA

TZ Pula tel: +385 52 219 197 fax: +385 52 211 855
e-mail: tz-pula@pu.t-com.hr

 

TZ Fažana                   tel: 052 383 727, fax.:  052 383 728